Tillverkare

KTF om parabener (091119)

Vad säger lagen?

Hälsofarliga ämnen är enligt lag inte tillåtna i kosmetika och hygienprodukter.
Lagstiftningen säger också att den som marknadsför en produkt måste kunna visa att den är säker. Här tar man hänsyn till inneboende egenskaper hos de enskilda ämnena, halter av dessa, exponering samt adderar en väl tilltagen säkerhetsmarginal. Detta för att ta hänsyn till eventuella okända effekter (t.ex. hormonstörande effekter). Om produkten inte kan bevisas säker, får den inte säljas.
Den ansvariga myndigheten, i Sverige Läkemedelsverket, har rätt (och skyldighet) att utöva tillsyn mot den som marknadsför produkten.

Parabener och säkerhet

Parabener är viktiga för att konsumentprodukter som vi använder dagligen ska vara säkra. Under många årtionden har parabener använts för att konservera livsmedel (här finns parabener som aktivt godkända konserveringsmedel E216 och E218), läkemedel, kosmetika och andra konsumentvaror som kan bli förorenade med skadliga bakterier.
Vetenskapliga studier har upprepade gånger visat att användningen av parabener i kosmetika och hygienprodukter är säker. De är därför officiellt godkända som konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter av Europeiska kommissionen och andra myndigheter runt om i världen.
Kosmetikbranschen anser att den debatt som nu förs i media inte återspeglar nuvarande EU-diskussioner, vilka baseras på tillgängliga vetenskapliga fakta om parabener.

Branschen är seriös och tar sitt ansvar

Kosmetika och hygienprodukter är några av de mest strikt reglerade konsumentprodukterna inom EU. Kosmetikbranschen anser att konsumentens säkerhet är av största vikt och samarbetar därför med myndigheter och intressegrupper i Sverige och inom EU.
KTF beklagar i det fall medias rapportering orsakat oro.

Nya studier på parabener visar inga häslorisker

Europeiska branschorganet Colipa har nyligen åter lämnat in kompletterande studier av parabener till EU:s oberoende vetenskapliga kommitté, SCCS. SCCS har inte yttrat sig i ärendet ännu, men resultatet av studierna visar entydigt att de parabener som används som konserveringsmedel i kosmetika och hugienprodukter bryts ner till ett ämne som finns överallt i naturen och som vi regelbundet får i oss via födan (ämnet finns t.ex. i lingon!).
Debatten om parabener utgår dels felaktigt från att alla ämnen i gruppen parabener har samma egenskaper, dels från potentiella inneboende egenskaper utan hänsyn tagen till exponering och hur kroppen faktiskt hanterar dessa ämnen.

Lär dig mer om parabener och varför de är säkra


Vad är parabener?
- Parabener är konserveringsmedel som används i kosmetika och hygienprodukter, livsmedel och medicin. De används, eftersom de är effektiva och även innebär mycket liten risk för utvecklande av allergi. Kemiskt sett är parabener estrar av para-hydroxi bensoesyra.

Är parabener farliga?
- Det har inte påvisats något samband mellan användningen av parabener i kosmetika och hygienprodukter och hälsoeffekter hos människor. Parabener har godkänts för användning i kosmetika och hygienprodukter och återfinns därför i kosmetikadirektivets lista för godkända konserveringsmedel. Dessutom måste alla kosmetika och hygienprodukter genomgå en obligatoriskt säkerhetsvärdering innan de sätts på marknaden.

Är parabener skadliga för miljön?
- Parabener är bland de minst miljöskadliga konserveringsmedlen.

Vad säger experterna?
- Europeiska expertgrupper har vid upprepade tillfällen funnit att parabener säkert kan användas som konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter i fastställda tillåtna koncentrationer. Det finns inga belägg för att parabener kan orsaka hormonstörningar hos oss människor när ämnena används i kosmetika och hygienprodukter.

Om EU bedömer säkerheten hos parabener, måste det väl finnas en anledning till det?
- Parabener återfinns på en så kallad positivlista över tillåtna konserveringsmedel. Det är självklart att man måste se över ämnen och deras användning i ljuset av nya data. Nu är det parabenernas tur att ses över av EU:s vetenskapliga kommitté. 


Varukorg  

Inga produkter

0.00 Kr Frakt
0.00 Kr Totalt

Till kassan

Betalning och leverans

Kontakta oss

Kontakta vår kundtjänst

Telefon:0723-896333

Maila kundtjänst