Information

Tillverkare

Bästsäljare

  • Betalning

  • xs

Vattenrenare med extra kran 2+3 eSpring

301905

Ny produkt

eSpring

espring.jpg

Med förlängd garanti 2+3 år. eSpring Water Treatment System kan reducera över 160 förorenande ämnen, varav fler än 145 är potentiellt hälsofarliga. Det eliminerar även mer än 99,99 % av sjukdomsalstrande vattenburna bakterier och virus i dricksvattnet.

Mer detaljer

Genom att köpa denna produkt kan du samla upp till 1194 lojalitetspoäng. Din varukorg kommer att uppgå 1194 lojalitetspoäng som kan omvandlas till en kupong av 238,80 kr.


11 946,00 kr inkl.

Mer information

eSpring™ Water Treatment System med extra kran

Innehåller både en eSpring Water Treatment-enhet för placering under diskbänken och en extra vattenkran i rostfritt stål som monteras i diskbänken.En rörmokare bör installera detta system för att försäkringen skall täcka vid eventuell vattenläcka. Vattenflöde: 3,4 liter/minut.

Garanti: 5 år
Enhetens storlek: 32,7 cm x 17,8 cm

eSpring™-vattenbehandlingssystem är för närvarande tillgängligt i två modeller, en för montering på diskbänken och en för montering under diskbänken. Bägge modellerna är avsedda att användas i köket och är utrustade med många praktiska funktioner och finesser.

Du bör läsa igenom detta avsnitt noggrant för vidare information om den unika tekniken bakom eSpring, hur viktigt typgodkännandet från NSF International är, jämförelser med andra system på marknaden och hur lätt det är att underhålla.

eSpring är det första hushållssystemet som kombinerar ultraviolett ljus med ett patenterat format aktivt kolfilter för rening i flera steg. Det ger inte bara rent, klart och friskt vatten – du kan dessutom vara trygg i förvissningen om att det finns något annat typgodkänt hushållssystem som eliminerar fler hälsovådliga föroreningar.

Betryggande prestanda:
•Dödar 99,9999 procent av alla bakterier.
•Dödar 99,99 procent av alla virus.
•Eliminerar 99,95 procent av alla cystor.
•Eliminerar över 140 hälsovådliga föroreningar, inklusive biprodukter från desinficering, många bekämpningsmedel, bly, kvicksilver och radon.
•Det första hushållssystem som uppfyller följande tre internationella standarder för vattenkvalitet från NSF International: NSF-/ANSI-standard 42: Förbättrar smak, lukt och färg. NSF-/ANSI-standard 53: Minskar förekomsten av hälsovådliga föroreningar. NSF-/ANSI-standard 55: Dödar mikroorganismer med uv-ljus.
•De nyttiga mineralerna i vattnet, t.ex. kalcium, magnesium och fluor, tas inte bort.
•Använder unik, patenterad teknik
•Levereras med två års garanti för material och tillverkningsfel samt en nöjd kund-garanti.

Egenskaper:
•eSpring™ är världens bäst säljande märke när det gäller vattenbehandling för hemmet*
•(*Baserat på en Verify Markets-undersökning av den globala försäljningen 2012)
•Behandlingssystem i tre steg som består av en kombination av etablerade och ledande tekniker.
•Patenterat* kolblockfilter fångar upp partiklar som är 300–500 gånger mindre än människans hårstrå (*patenterat i Italien. Kommentar: ett genomsnittligt hårstrå är 60–100 mikrometer).
•Direktstartsteknik – UV-lampan inuti patronen aktiveras först när du öppnar kranen, vilket innebär att vattnet förblir kallt utan att värmas upp av UV-lampan.
•Snygg, elegant och utrymmessnål design.
•Övervakningssystem som visar att kolfiltret och UV-lampan arbetar och den visar också när det en gång om året är dags att byta filterkassetten (eller efter 5 000 liter, vilket som inträffar först).
•Extra kran med logotyp vid foten. Exklusiv design för moderna kök.
•Slangarna kan kapas till önskad längd.
•Enheten levereras monterad.
•eSpring-systemet fungerar med det normala vattentrycket i hemmet.
•eSpring är det första vattenbehandlingssystemet som använder en induktiv koppling och teknik med intelligent chip.
•eSpring™ Water Treatment System har en patenterad* eCoupled™ trådlös teknik som tänder enhetens UV-lampa genom att överföra elektricitet genom luft, vatten och plastkomponenter utan elektriska direktkontaktanslutningar (*patenterat i flera europeiska länder).
•eSprings intelligenta chip möjliggör trådlös kommunikation till olika filterkassetter så att monitorn kan känna igen och visa driftvillkor samt hämta viktig information från de olika filterkassetterna, såsom användningstid och återstående kapacitet.
•eSpring Water Treatment System har mer än 120 patent världen över som har beviljats eller är under behandling.

Praktiska funktioner och finesser
•Lättinstallerat
•Fungerar väl vid alla vattentryck för hushåll, från väldigt lågt (103,4 kPa) till väldigt högt tryck (862 kPa).
•Smidigare (och mindre kostsamt) än vatten på flaska.
•Hög flödeshastighet.
•Den utbytbara filterpatronen motsvarar det genomsnittliga behovet av matlagnings- och dricksvatten för en familj på sex personer under ett år eller 5 000 liter (beroende på vilket som inträffar först).
•Uv-lampan tänds endast när man vrider om kranen, vilket innebär att vattnet alltid är kallt (och inte värms upp av uv-lampan).
•Eftersom lampan inte är tänd hela tiden slösar man ingen energi.
•Patenterad övervakningsfunktion indikerar huruvida systemet fungerar tillfredsställande.
•Elektronisk "smart krets" indikerar när det är dags att byta filtret.
•Filterbyten är enkelt och kräver inga verktyg.
•Övervakningsfunktionen återställs automatiskt när filtret har bytts.
•Enheten tillverkas i hållbar och stöttålig plast.
•Den enda elkravet är ett vanligt jordat vägguttag.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER för eSpring™ Water Treatment System:
•Höljets höjd: 327 mm nominellt.
•Diameter:178 mm nominellt. Tillverkad av hållbar och slagtålig plast
•Elektrisk ineffekt:19 V DC, 3,16 A
•Filterkassett (artikelnr 100186): Pressat kolblockfilter med inbyggd UV-lampa
•Material: Alla fuktiga material uppfyller amerikanska FDA-krav för användning i överföringsvätskor för människans konsumtion.
•Högsta drifttryck: 860 kPa
•Lägsta drifttryck:104 kPa
•Högsta drifttemperatur: 30 °C
•Lägsta drifttemperatur: 4,4 °C
•Beräknat serviceflöde: 3,4 liter per minut vid 415 kPa vattentryck med en ny filterkassett. (Den faktiska flödeshastigheten varierar beroende på vattentrycket och på hur länge filterkassetten har använts.)
•Beräknad servicelängd:Filterkassetten har utformats för att täcka familjens behov av matlagnings- och dricksvatten under ett år eller 5 000 liter (det som inträffar först). OBSERVERA: Den faktiska livslängden för filterkassetten varierar beroende på hur mycket den används och på vattenkvaliteten.
•Installation: Snabbt och lätt.
•Byta patron: Också snabbt och lätt. Användaren kan göra det själv. Behöver inte lämna vattenbehandlingssystemet till fabriken för att byta filterkassett.
•Tester:Systemet har testats och certifierats av NSF International och WQA enligt NSF/ANSI-standarderna 42, 53 och 55.

Åtta anledningar att välja eSpring Water Treatment System

1. Renare, klarare vatten med bättre smak
Den mest självklara fördelen med eSpring Water Treatment System är den dramatiska skillnaden när det gäller vattnets smak, lukt och klarhet. Det är något som märks genast och är lätt att förstå.

2. Bättre vattenkvalitet
eSpring™ Water Treatment System tar effektivt bort över 140 olika potentiellt hälsofarliga smittämnen - och förstör över 99,99 % av potentiellt sjukdomsframkallande vattenburna bakterier och virus.

3. Bevisad prestation
NSF International har testat och certifierat eSpring Water Treatment System för reducering av fler smittämnen än något annat av de UV/kolbaserade system som de certifierat.

4. Unik avancerad teknologi
eSpring™ Water Treatment System var det första vattenreningssystemet som förenar en kombination som patenterats i USA och som består av kolfilter- och UV-teknik med avancerad elektronisk övervakning.

5. Stöd av åratals forskning
eSpring Water Treatment System är resultatet av 20 års forskning kring vattenbehandlingsteknologi. Det utformades och utvecklades av våra ingenjörer och forskare som har över 270 patentansökningar eller registrerade patent över hela världen.

6. Bekvämare
I motsats till vatten på flaska eller filterbehållare kan eSpring Water Treatment System täcka hela familjens dagliga behov av dricksvatten och vatten till matlagning – direkt från kranen.

7. Mindre underhåll
En del filter och rengöringssystem kräver filterbyte minst en gång per månad, t.o.m. oftare än så. Men eSpring Water Treatment System kan ge tillräckligt med vatten för en familj med sex personer under ett helt år - totalt 5 000 liter - innan filtret behöver bytas.

8. Mervärde
Trots eSpring Water Treatment Systems utmärkta funktion och bekvämlighet kostar det faktiskt mindre än med många andra system.

Hur fungerar eSpring?

1. UV-lampa
Dödar över 99,99 % av potentiella sjukdomsalstrande, vattenburna bakterier och virus för ett vatten med bättre kvalitet och säkerhet.

2. Kolfilter
Den här kolblockeringen i flera steg, som patenterats i USA, tar effektivt bort: smak och lukt från klor, partiklar och över 140 potentiellt hälsofarliga smittämnen, samt gör vattnet klarare

3. Displaypanel med lysdioder
Lättförståeliga ikoner/bilder som visar kvarvarande filtertid och systemets status.

4. Inkapslad elektronikmodul
Ännu något som eSpring är först med - och har fått patent på i USA - är den trådlösa kopplingen (med induktiv elektronik) mellan UV-lampan och enheten. Det här gör att UV-lampan är helt isolerad från strömkällan på samma sätt som vissa mobiltelefoner är separerade från sina laddare.

5. Justerbara rör
Rörlängden kan justeras efter behov och kan skäras till för att anpassas till installationen.

6. Kompakt avledarventil
Den kompakta avledarventilen är enkel att montera på de flesta kranar.

Certifiering
eSpring Water Treatment System var det första systemet på marknaden som uppfyllde NSF Internationals/ANSI:s tre huvudsakliga vattenkvalitetskriterier. För att en enhet ska certifieras av NSF International testas systemet för mer än sin förmåga att fånga in smittämnen. Det måste också helt uppfylla fem grupper med kriterier:

•Certifierad reducering av smittämnen måste bevisas genom tester på NSF Internationals laboratorier.
•Systemet får inte tillföra något skadligt ämne i vattnet och måste genomgå rigorösa extraktionstester för de material som kommer i kontakt med vattnet.
•Systemet måste ha en solid konstruktion och vara konstruerat så att det uppfyller rörkrav som t.ex. tryckvariationer.
•Marknadsföring, litteratur och etiketter får inte innehålla falska eller vilseledande påståenden.
•Material och tillverkningsprocesser måste vara konsekventa och ska granskas årligen.

OBS! eSpring vattenbehandlingssystem är avsett att användas med kommunalt dricksvatten eller brunnsvatten/borrat vatten. Det är inte avsett att användas för vatten från sjöar, åar och andra obehandlade källor.

Tillbehör

3 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook